LÖNEUPPRORET 2008
Nu får det vara nog!

Om oss - Vem som skapade Upproret.se

Upproret.se skapades av två frustrerade sjuksköterskor på avdelning 15, lungkliniken Centrallasarettet Västerås. Sidan har ingen som helsts koppling till vårdförbundet, även om vi hoppas att de kommer att stötta oss både lokalt och centralt.

Vi anser oss vara politiskt oberoende då lönefrågan för vårdpersonal inte uppmärksammats särskilt bra vare sig av den förra eller nuvarnade politiska makten.

Vår avdelning återspeglar nog ganska bra den verklighet som många andra vårdanställda lever i.

Flera av personalen här har lämnat facket på grund av den besvikelse de känt då det hänt så lite de sista åren. En del har valt att stanna kvar som medlemmar för att trots allt nu försöka organisera sig gemensamt i löneutvecklingsprocessen.

Därav har våra namnlistor inga som helst krav på medlemskap eller speciell politisk tillhörighet. Medlemmar och icke-medlemmar i vårdförbundet är välkomna att ansluta sig till upproret.

Det viktiga är ju trots allt inte att alla har samma politiska åsikter eller är medlemmar i samma förbund, utan att vi tillsammans visar att vi fått nog och kräver en omedelbar förändring.

Med vänlig hälsning,

Fatma Aslan
Leg. Sjuksköterska (medlem i vårdförbundet)
fatma.aslan@upproret.se

Rolf Forslund
Leg. Sjuksköterska (ej medlem i vårdförbundet)
rolf.forslund@upproret.se

 Lungkliniken Centrallasarettet Västerås (Avdelning 15/Lungmottagningen).