LÖNEUPPRORET 2008
Nu får det vara nog!Underskrifter vårdpersonal per sjukhus, topp 10

Sjukhus Antal
Karolinska Universitetssjukhuset 940
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 734
Helsingborgs lasarett 505
Norrlands universitetssjukhus 438
Centrallasarettet Västerås 425
Universitetssjukhuset MAS 419
Universitetssjukhuset i Lund 374
Södersjukhuset AB 370
Akademiska sjukhuset 309
Universitetssjukhuset i Linköping 239


Underskrifter vårdpersonal per landsting
(* Vikt motsvarar procent av heltidsanställda inom respektive landsting,
enligt "Landstingsanställd personal 2006 – personalstatistisk undersökning" utgiven av SKL)

Landsting Antal Vikt*
Västmanland 490 28,96
Västerbotten 527 19,87
Region Skåne 1625 18,81
Gotlands kommun 108 18,00
Stockholm 1821 15,75
Dalarna 327 14,61
Halland 218 14,26
Kronoberg 151 13,23
Västernorrland 295 13,16
Örebro 309 13,15
Norrbotten 250 12,30
Gävleborg 290 12,16
Västra Götalands region 1306 11,72
Värmland 238 11,26
Uppsala 329 11,24
Kalmar 149 10,64
Östergötland 348 10,09
Jämtland 101 10,03
Jönköping 181 7,75
Södermanland 117 7,69
Blekinge 95 7,06


Underskrifter vårdpersonal per kommun
(Kommer snart)